Utmärkta användningsområden

  • Ändrad last (broar, lagerytor)
  • Ombyggnad (där existerande armering skärs sönder)
  • Skador (brand, armeringskorrosion, påkörning av pelare)
  • Konstruktionsfel

Kolfiberförstärkning

Det finns många anledningar att använda kolfiberförstärkningar.

Ett kolfiberband tar liten plats, har låg vikt och kan ersätta tjocka stålbalkar.

Vill du ha offert eller veta mera, kontakta oss för mer information.
Kolfiberförstärkningar tillhör vad som kallas konstruktiv förstärkning. Att använda kolfiber – istället för tunga och otympliga stålbalkar – är ett innovativt sätt att förstärka exempelvis armerad betong, trä- och stenkonstruktioner. Det kan användas vid ombyggnationer, funktionsändringar eller för att reparera skador.Produkten är lätt att applicera, men kräver noggrannhet och flera mindre delmoment. Därför berättar vi gärna att vi är auktoriserade av leverantören Sika Sverige att använda kolfiber. Sika Sverige tillhör den världsomspännande koncernen Sika, som sedan 1910 har arbetat med specialprodukter för bygg och industri.

Låg vikt, hög hållfasthet

Kolfiberband är otroligt starka och har låg egen vikt. De passar därför utmärkt i trånga utrymmen där stålbalkar (i-balkar) inte får plats. Ett kolfiberband med en tjocklek på 1,5 millimeter kan ersätta stålbalkar på upp till 20 centimeter. Du får alltså en likvärdig förstärkning, men med endast en hundradel av tjockleken och en bråkdel av vikten.

Produkten finns i två varianter: kolfiberband (CarboDur) och kolfiberväv (SikaWrap). Kontakta oss så berättar vi gärna mer om produkterna och hur vi kan hjälpa dig.