Silikatimpregnering

Ytförstärker och dammbinder både nya och gamla betongytor.
Ökar slitstyrkan på betongytan med upp till 50 %

Vill du ha offert eller veta mera, kontakta oss för mer information.

Allmänt

Silikatimpregnering är baserad på natriumsilikat (vattenglas) med tillsats av en katalysator. Bildar med kalken i betongen svårlösliga kalciumsilikatprodukter. Detta innebär att betongen blir tätare och beständigheten mot de flesta kemikalier ökar. Slitstyrkan på betongytan förbättras och dammbildning pga. nötning av ytan minskar betydligt.
Betongytan blir mer lättstädad. Ytan förbli fortfarande diffusionsöppen Inträngningsdjup upptill 20 mm (beroende på betongkvalitet)

Förbehandling

Ytan som skall behandlas skall vara väl rengjord, impregneringen måste kunna tränga in i betongen.

Applicering:

Med lågtrycksspruta, borste, pensel, roller eller gummiraka
Ytan mättas med impregnering. Ev. överskott som inte sugits in i betongen inom 20 minuter avlägsnas för att inte utfällningar på ytan skall uppstå. Som ytförstärkare i kombination med diamantslipning behöver inte överskott avlägsnas då ytan slipas i efterhand.

Åtgång

ca 0.1-0.3 lit/m2 beroende på betongkvalitet
Ytan är trafikerbar så fort impregneringen sugits in i ytan
Full effekt uppnås efter ca 7 dagar, vid temp ca 15 grader C
Impregneringen skall inte utföras vid temperatur under 5 grader C
Yta behandlad med Silikatimpregnering underhålls (rengörs) med fördel med såpa, detta gäller oavsett om ytan diamantslipas eller ej.